Vyberte stránku

Technické údaje

Rezidence Nové Drozdovice

 

Energetická třída

B (velmi úsporná)

Budova s téměř nulovou spotřebou energie (splňuje požadavky §6 ods. 1Zákona č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií)

 

Zateplení fasády

kontaktní zateplovací systém s tloušťkou izolantu EPS 150 a 200 mm

 

Vstupní dveře do objektu

hliníkové prosklené – dvojsklo s Ug = 1,1 W/m2K, hodnota prostupu celým prvkem Ud = max. 1,5 W/m2K

 

Okna

plastové, vícekomorové, středové těsnění, trojsklo s Ug = 0,6 W/m2K ,
hodnota prostupu celým prvkem Uw = max. 0,94 W/m2K U

 

Vytápění, ohřev vody

Kaskáda tepelných čerpadel (vnitřní provedení) s možností elektrického dohřevu. Rozvod tepla radiátory, Cirkulace teplé vody.

 

Základy

armované betonové pasy

 

Svislé nosné konstrukce

zděný systém – vápenopískové bloky (např. Silka) + pórobetonové bloky (např. Ytong)

 

Vodorovné nosné konstr.

železobetonové předpjaté panely a železobetonové desky

 

Balkony

Betonový prefabrikát s protiskluznou úpravou

 

Lodžie

dlažba na terčích, v přízemí (na terénu) zámková dlažba

 

Střecha

jednoplášťová střecha s povlakovou hydroizolační vrstvou z PVCtl. 1,5 mm a ochrannou vrstvou z kačírku

Příčky v bytech

pórobetonové tvarovky YTONG tl. 125 a tl. 150 mm, vápenopískové tvarovky Silkatl. 115 mm v případě chráněné místnosti bytu (viz. akustika), lokálně sádrokartonové předstěny pro rozvod instalací

 

Omítky vnitřní

štukové provedené na cementové stěrce, celoplošně armované výztužnou tkaninou

 

Malby

omítky na zdivu bílou barvou, sádrokartony bílou barvou vhodnou na sádrokarton

 

Podlahy

keramické protiskluzné dlažby + keramický soklík
byty – vinylové plovoucí + keramické
garáž – hlazená – drátkobetonová

 

Schodiště

jednoramenné schodiště s mezipodestou propojující 1.NP + 2.NP+3.NP (akusticky oddělené od ostatních konstrukcí) Dvouramenné schodiště s mezipodestou 3.NP + 4.NP (akusticky oddělené od ostatních konstrukcí)

 

Výtah

výtah propojující všechna podlaží akusticky oddělený od ostatních konstrukcí – systém šachta v šachtě (zdivo šachty s mezibytovými parametry + akustická izolace + zdivo přilehlého bytu s mezibytovými parametry)

 

Garážová vrata

garážová sekční vrata  na elektrický pohon včetně 1 ks dálkového ovládání

 

Akustika

Veškeré mezibytové zdivo (SILKA), stropy prefabetonové (spiroll s nadbetonávkou), zdivo výtahové šachy – šachta v šachtě (SILKA + akustická izolace + SILKA)  splňují s významnou rezervou požadavky normy. Některá okna ve štítech jsou pro zvýšení komfortu majitele bytu opatřeny akustickou větrací mřížkou. Schodiště je akusticky oddělené od ostatních konstrukcí speciálními prvky. V každém bytě je v souladu s požadavky normy navržena jedna tzv. chráněná místnost, která je od ostatních místností stejného bytu oddělena zdivem s vyšším akustickým útlumem (SILKA).

Navštivte nás

Hliníky 4398/7a
796 01 Prostějov

Zavolejte nám

+420 731 495 630

Napište nám

info@bytydrozdovice.cz
www.bytydrozdovice.cz