Vyberte stránku

Financování

Rezidence Nové Drozdovice

 

Standardní způsob
– byt, předzahrádky a garáže

  1. první zálohu ve výši 15% z ceny je kupující povinen prodávajícímu zaplatit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
  2. druhou zálohu ve výši 30% z ceny je kupující povinen prodávajícímu zaplatit nejpozději do patnácti pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího písemnou výzvu k úhradě této zálohy s informací o zapsání prohlášení vlastníka bytových jednotek do Katastru nemovitostí.
  3. třetí zálohu ve výši 45% z ceny je kupující povinen prodávajícímu zaplatit nejpozději do patnácti pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího písemnou výzvu k úhradě této zálohy po dni, kdy pro dům bude vydán kolaudační souhlas či kolaudační rozhodnutí.
  4. Zbývající část ve výši 10% ceny bude kupujícím prodávajícímu uhrazena tak, jak bude sjednáno v kupní smlouvě, nejpozději však do 15-ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma stranami

 

Standardní způsob – parkovací stání

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu zálohu ve výši 34.000,-Kč nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě. Zbývající část ceny bude kupujícím prodávajícímu uhrazena, nejpozději do 15-ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.

Jiný způsob placení

Strany mohou ujednat jiné způsoby financování a placení ceny, odlišné od standardních způsobů placení. Těmito jinými způsoby financování mohou být např. placení ceny předem.

Navštivte nás

Hliníky 4398/7a
796 01 Prostějov

Zavolejte nám

+420 731 495 630

Napište nám

info@bytydrozdovice.cz
www.bytydrozdovice.cz